Ako opraviť smyčku reštartu Samsung Galaxy Tab

Samsung Galaxy Tab, či už je to Tab 2, Tab 3 alebo akýkoľvek variant veľkosti zariadenia, patrí medzi úplne najlepšie možnosti, ktoré človek má, pokiaľ ide o tablety, ktoré fungujú na operačnom systéme Android. Avšak aj Samsung Galaxy Tab má svoj podiel na problémoch a problémoch a jedným z najbežnejších je problém s reštartovacou slučkou.

Akýkoľvek model alebo akýkoľvek variant tabletu Samsung Galaxy Tab sa niekedy môže zaseknúť v reštartovacej slučke, kde sa zariadenie neustále vypína a opakovane zapína, čo sa javí ako nekonečno.

Nebojte sa, pretože problém sa dá skutočne vyriešiť. Ukázalo sa, že nasledujúce riešenia sú schopné opraviť reštartovaciu slučku Samsung Galaxy Tab:

Riešenie 1: Keď je zariadenie vypnuté, nabite ho na 100%

1. Akokoľvek to môže znieť bizarne, vykonaním nasledujúcich krokov sa vyriešil problém reštartovacej slučky Samsung Galaxy Tab pre veľký počet používateľov na celom svete.

2. Zapojte nabíjačku tabletu Galaxy Tab do zásuvky a potom počas reštartu pripojte tablet k nabíjačke.

3. Stlačte a podržte tlačidlo napájania kdekoľvek medzi šiestimi a desiatimi sekundami a zariadenie sa vypne.

batéria

4. Keď sa obrazovka zariadenia po vypnutí rozsvieti, namiesto reštartovania sa zobrazí ikona „nabíjanie batérie“.

5. Nechajte Galaxy Tab úplne nabiť na 100%.

6. Po úplnom nabití tabletu ho odpojte od nabíjačky a zapnite ho. Tablet už nebude uviaznutý v reštartovacej slučke.

Riešenie 2: Vymažte úplne vyrovnávaciu pamäť zariadenia

1. Vypnite Galaxy Tab.

2. Po vypnutí tabletu stlačte a podržte súčasne tlačidlá zvýšenia hlasitosti a napájania, kým sa nezobrazí logo Samsung. Samsung Galaxy Tab sa zavedie do režimu ASR (Android System Recovery).

záložka galaxie bootovacej slučky

3. Pomocou ovládača hlasitosti zvýraznite možnosť „vymazať oblasť vyrovnávacej pamäte“ a vyberte ju pomocou tlačidla napájania.

bootovacia slučka 1

4. Po úspešnom vymazaní vyrovnávacej pamäte Galaxy Tab v hlavnej ponuke zvýraznite a potvrďte „reštartovať systém teraz“, aby ste tablet reštartovali.

reštartujte systém teraz

Riešenie 3: Obnovte výrobné nastavenia zariadenia

1. Ak zlyhajú iné možnosti, osoba by mala ako poslednú možnosť vykonať nasledujúci postup:

2. Vypnite zariadenie a naštartujte ho do režimu obnovy podľa postupu popísaného v riešení 3.

boot loop2

3. V režime obnovenia pomocou ovládača hlasitosti zvýraznite možnosť „vymazať údaje / obnoviť výrobné nastavenia“ a vyberte ju pomocou tlačidla napájania.

4. Na ďalšej obrazovke zvýraznite a potvrďte možnosť „Áno - vymazať všetky údaje používateľa“.

5. Počkajte, kým sa obnovia výrobné nastavenia zariadenia.

6. Po resetovaní zariadenia vyberte v ponuke Režim obnovenia možnosť Reštartovať systém, aby sa zariadenie reštartovalo do systému Android.

Riešenie 4: Downgrade Androidu

Môžete skúsiť downgradovať verziu systému Android a skontrolovať, či sa tým problém vyrieši za vás. Za týmto účelom môžete skúsiť flashnúť starší android pomocou ODIN po stiahnutí z jeho vlastnej webovej stránky.

Odporúčaná

Oprava: Minecraft neodpovedá
Čo je aplikácia na registráciu zariadenia digitálneho televízneho prijímača a mala by byť odstránená?
Čo je FileRepMalware a mali by ste ho odstrániť