Oprava: Audio služba nefunguje

Audio služba nie je spustená, je varovná správa systému Windows, ktorá naznačuje, že služba zodpovedná za doručenie zvuku je zastavená a nemožno ju spustiť automaticky.

Mnoho používateľov systému Windows zažilo a stále je ovplyvňovaných určitým problémom, keď ikona Zvuk na paneli úloh - tá, ktorá po kliknutí otvorí malý jazdec hlasitosti - dostane na pravej dolnej strane malé červené písmeno X. Keď používateľ systému Windows, ktorého sa týka tento problém, umiestni kurzor myši na ikonu Zvuk (ktorá je v podstate iba ikonou reproduktora) na paneli úloh, zobrazí sa mu správa s oznámením:

Audio služba nie je spustená

Tento problém je najbežnejší v systéme Windows 7, jednej z najúspešnejších iterácií operačného systému Windows, aká bola kedy vytvorená, avšak tomuto problému nestojí nič v ceste a príležitostne neovplyvňuje iné verzie operačného systému Windows. Takmer všetky užívateľov Windows, ktorí sú postihnutí týmto problémom sú schopné úspešne prehrávať zvuk na svojom počítači prostredníctvom niektorého a všetkých pripojených reproduktorov / slúchadiel, aj keď tam je červený X na zvukovej ikony vo svojom hlavnom paneli a zvukové služby svojho počítača - tzv ako služba Windows Audio - nefunguje.

Základom tohto problému je takmer vo všetkých prípadoch služba Windows Audio - alebo jedna alebo viac jej závislostí (služby, ktoré je potrebné spustiť, aby sa mohla spustiť) - buď sa z nejakého dôvodu spontánne zastaví alebo sa nespustí automaticky pri prvom spustení počítača a je známe, že spúšťa aj chybu zvukových služieb, ktorá nereaguje. Mnoho používateľov postihnutých týmto problémom ho dokáže zmierniť jednoduchým reštartovaním počítača. Nejde však o konkrétne riešenie tohto problému a reštartovanie počítača zakaždým, keď sa vo vašom počítači vyskytne tento problém, je mierne povedané nepohodlné. Našťastie však existujú trvalejšie spôsoby, ako tento problém vyriešiť a zbaviť sa „Správa Audio Service is not running “(Nasledujúce sú dve z najúčinnejších):

Riešenie 1: Stačí zvýšiť alebo znížiť hlasitosť počítača

Pokiaľ ide o problém, ktorý zasahuje aj tých najnáročnejších používateľov počítačov so systémom Windows, hordy používateľov systému Windows, ktorých sa tento problém dotkol, ho dokázali vyriešiť pomocou ironicky jednoduchej opravy - úpravou hlasitosti svojho počítača aj s najmenšími okrajmi. Mnoho, veľa ľudí, ktorých sa tento problém týkal v minulosti, malo úspech v jeho odstránení jednoduchým zvýšením alebo znížením hlasitosti svojho počítača. Ak chcete použiť toto riešenie na vyriešenie tohto problému, musíte:

 1. Kliknite na ikonu Zvuk na paneli úloh - áno, toto je značka, ktorá má v dôsledku tohto problému červené X. Ak tak urobíte, zobrazí sa malý jazdec hlasitosti, pomocou ktorého môžete upraviť hlasitosť počítača.
 2. Pomocou posúvača hlasitosti, ktorý sa následne zobrazí, sa buď zvýši alebo zníži hlasitosť vášho počítača, aj keď to urobíte len o malú časť.
 3. Ak tak urobíte, okamžite by ste sa mali zbaviť červeného X na ikone Zvuk na paneli úloh a už by ste nemali vidieť správu „ Zvuková služba nie je spustená “, keď na ňu umiestnite kurzor myši.

Audio služba nie je spustená

Riešenie 2: Reštartujte službu Windows Audio a všetky jej závislosti

Ďalším veľmi efektívnym riešením tohto problému je reštartovanie služby Windows Audio a dvoch z jej troch závislostí a zabezpečenie, aby boli všetky tri z týchto služieb nastavené na automatické spustenie po zavedení počítača. Potrebujete k tomu:

 1. Podržte klávesu Windows a stlačte tlačidlo R . V dialógovom okne spustenia zadajte  services.msc  .
 2. Postupne vyhľadajte a dvakrát kliknite na nasledujúce služby a potom nastavte ich typ spustenia na Automaticky .
  Služba Windows Audio Služba Windows Audio Endpoint Builder Služba Plánovač multimediálnych tried (ak je k dispozícii) Jeden po druhom vyhľadajte a
 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na nasledujúce služby a vo výsledných kontextových ponukách kliknite na položku Reštartovať :
 4. Služba Windows Audio Endpoint Builder Služba Plánovač multimediálnych tried (ak je k dispozícii) Služba Windows Audio

Akonáhle sa všetky tri uvedené služby boli reštartovanie, červené X na Sound ikonu v hlavnom paneli by mal zmiznúť, počítače Windows Audio služba by mala byť spustená a mali by ste už vidieť " Audio Service nie je spustená " správa.

Riešenie 3: Zmena nastavení prihlásenia

V niektorých prípadoch môže byť službám povolené prihlásiť sa na konkrétny účet v počítači, ale nemusí byť nakonfigurovaný na prihlásenie pre váš konkrétny používateľský účet. Preto v tomto kroku zmeníme nastavenia prihlásenia. Pre to:

 1. Stlačením klávesov „Windows“ + „R“ otvorte výzvu Spustiť.
 2. Zadajte text „Services.msc“ a stlačte kláves „enter“.
 3. Prejdite nadol a kliknite pravým tlačidlom myši na službu „Windows Audio“ .
 4. Kliknite na kartu „Prihlásiť sa“ a namiesto možnosti „Tento účet“ vyberte možnosť „Účet miestneho systému .
 5. Skontrolujte, či problém pretrváva.
 6. Ak sa tak stane, začiarknite možnosť „Tento účet“ a do textového poľa zadajte „Miestna služba“ .
 7. Potom zadajte akékoľvek heslo do poľa pre heslo a potvrďte polia hesla, pretože na tom skutočne nezáleží.
 8. Kliknite na „Použiť“ a potom na „OK“.
 9. Skontrolujte, či problém pretrváva.

Riešenie 4: Skenovanie zmien

V určitých prípadoch mohli zvukové ovládače získať poškodené konfigurácie alebo súbory, kvôli ktorým spôsobuje tento problém a bráni efektívnej komunikácii medzi ovládačom a hardvérom. Preto v tomto kroku najskôr odinštalujeme ovládač a potom ho znova nainštalujeme zo správcu zariadení. Za týmto účelom:

 1. Stlačením klávesov „Windows“ + „R“ otvorte príkaz Spustiť.
 2. Vo výzve Spustiť zadajte príkaz „Devmgmt.msc“ a stlačte kláves „Enter“.
 3. V správcovi zariadení rozbaľte možnosť „ Ovládače zvuku, videa a hier “.
 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na zvukový ovládač, ktorý používate, a vyberte možnosť „Odinštalovať“.
 5. Po dokončení odinštalovania ovládača kliknite na možnosť „Vyhľadať zmeny hardvéru“ a správca zariadenia tento ovládač automaticky preinštaluje.
 6. Skontrolujte, či problém stále pretrváva.
 7. Ak stále pretrváva, kliknite pravým tlačidlom myši na ovládač a vyberte možnosť „Vlastnosti“.
 8. Kliknite na kartu „Podrobnosti ovládača“ a potom vyberte „Vrátiť zmeny ovládača“.
 9. Skontrolujte, či sa tým problém nevyrieši, a či sa vyššie uvedené kroky neopakujú, a vyberte možnosť „Aktualizovať ovládač“.

Riešenie 5: Riešenie problémov so zvukom

Je možné, že zvukové konfigurácie v počítači boli pokazené manuálnymi alebo automatickými zmenami. V určitých prípadoch k tomu môže dôjsť aj po inštalácii aplikácie. Preto v tomto kroku budeme riešiť problémy so zvukom. Pre to:

 1. Stlačením klávesov „Windows“ + „I“ otvorte nastavenia.
 2. Kliknite na tlačidlo „Aktualizácia a zabezpečenie“ a potom na ľavom paneli vyberte možnosť „Riešiť problémy“ .
 3. V okne Riešenie problémov kliknite na „Prehrávanie zvuku“ a vyberte možnosť „Spustiť nástroj na riešenie problémov“ .
 4. Skontrolujte, či problém pretrváva aj po spustení nástroja na riešenie problémov.

Riešenie 6: Spustenie niektorých príkazov

V niektorých prípadoch sa problém môže vyskytnúť, ak ste pokazili konfiguráciu niektorých miestnych účtov, preto v tomto kroku vykonáme niektoré príkazy v príkazovom riadku so zvýšenými oprávneniami, aby sme sa tohto problému zbavili. Pre to:

 1. Stlačením klávesov „Windows“ + „R“ otvorte výzvu Spustiť.
 2. Zadajte „Cmd“ a stlačte „Shift“ + „Ctrl“ + „Enter“, čím získate oprávnenie správcu.
 3. Na príkazovom riadku postupne zadajte nasledujúce príkazy a vykonajte ich stlačením klávesu „Enter“ .
  sieťová lokálna skupina správcov / pridať sieťová služba sieťová miestna skupina správcov / pridať miestna služba SC konfigurácia Audiosrv štart = auto REG PRIDAŤ "HKLM \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ Audiosrv" / V štart / T REG_DWORD / D 2 / F secedit / configure / cfg% windir% \ inf \ defltbase.inf / db defltbase.sdb / verbose
 4. Po vykonaní týchto krokov skontrolujte, či problém pretrváva.

Poznámka:  Nezabudnite skontrolovať, či zvuk funguje v bezpečnom režime, aby ste vylúčili akékoľvek rušenie zvukových služieb tretími stranami. Okrem toho skúste znova nainštalovať zvukové ovládače.

Odporúčaná

Oprava: Minecraft neodpovedá
Čo je aplikácia na registráciu zariadenia digitálneho televízneho prijímača a mala by byť odstránená?
Čo je FileRepMalware a mali by ste ho odstrániť